Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sprijin Regio pentru comunitățile defavorizate din municipiul Turnu Măgurele

La începutul acestei săptămâni, în prezența președintelui Consiliului Județean Teleorman și în același timp președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Adrian Gâdea, au fost semnate patru noi contracte de finanțare de către directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat, și primarul municipiului Turnu Măgurele, Dănuț Cuclea. Contractele sunt aferente proiectelor pentru care unitatea administrativ teritorială Turnu Măgurele a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 - „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 9.1 – „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”.

Proiectul „Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” are ca obiectiv crearea unor spații de locuit îmbunătățite pentru 60 de persoane cu probleme sociale. Totodată, vor fi dezvoltate servicii sociale integrate ce vor fi furnizate populației dezavantajate de la nivelul municipiului Turnu Măgurele. Durata de implementare a investiției este de 32 de luni, în perioada 1 martie 2021 – 31 octombrie 2023, iar bugetul are o valoare totală de 3.305.078,99 de lei, din care peste 2,33 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 73.624,49 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 900 de mii de lei reprezintă contribuția municipiului Turnu Măgurele, în calitate de beneficiar.

„Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria” este proiectul prin care administrația din Turnu Măgurele creează peste 8.000 de metri pătrați de spații verzi pentru petrecerea timpului liber de către copiii și tinerii din zonele urbane marginalizate (ZUM) din localitate, asigurând accesul acestora la activități educaționale și de petrecere a timpului liber adecvate vârstei, nevoilor și potențialului lor. Investiția va fi implementată în 27 de luni, în perioada 1 martie 2021 – 31 mai 2023 și are un buget cu valoarea totală de 1.504.983,75 lei, din care aproape 903 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 28.509 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 574 de mii de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Cel de-al treilea contract de finanțare aduce municipiului Turnu Măgurele fonduri Regio pentru proiectul „Amenajare zona de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”, prin care va fi asigurat accesul cetățenilor la infrastructura de petrecere a timpului liber. Ulterior implementării proiectului, spațiul de promenadă va avea o suprafață de 13.239 m2. Perioada de realizare a investiției este de 31 de luni, în perioada 1 martie 2021 – 31 august 2023, iar bugetul are valoarea totală de 2.337.064,99 de lei, din care aproape 690 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 21.769,34 de lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 1.625.933,14 lei reprezintă cofinanțarea municipalității din Turnu Măgurele.

„Modernizarea unui spațiu sportiv comunitar în zona funcțională” este cel de-al patrulea contract și se va realiza în 33 de luni, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2023. Cu sprijin financiar european se va moderniza un spațiu existent pentru încurajarea practicării activităților de petrecere a timpului liber sau sportive pentru toți copiii, sporindu-se coeziunea comunitară. Bugetul total este în valoare de 842.881,08 lei, din care peste 564 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 17.818,12 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 11.878,75 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 9.1, unde pot fi depuse proiecte pentru Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, s-au transmis 26 de aplicații în valoare totală de 95,84 milioane de lei, ce au solicitat 79,15 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 5 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 32,73 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 31,68 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.128 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de aproape 14,39 miliarde de lei. Pentru 932 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,44 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,86 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Teleorman au transmis 145 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,52 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,09 miliarde de lei. Pentru 64 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de peste 527 de milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 450 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.