Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Situatie proiecte depuse pentru a obtine finantare din REGIO

 Până la data de 03 februarie 2009 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 107 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 107 proiecte depuse, 48 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi iar pentru două proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio şi care se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:


Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro). Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. NICIUN PROIECT DEPUS LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA.


Axa Prioritara 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 32 proiecte din care 10 respinse şi unul retras de aplicant Valoarea totală solicitată prin aceste 32 de proiecte a fost de aproximativ 887 mil. lei. Din cele 21 proiecte rămase, 2 proiecte sunt în rezervă, 5 sunt în curs de evaluare, 11 proiecte sunt în etape precontractuale şi pentru 3 s-au semnat contractele de finanţare.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are trei domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de interventie 3.1.Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate -24,70 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.2.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă -14,16 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS
- Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -40,54 mil. Euro. Patru proiecte depuse şi aflate în curs de evaluare, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 27,4 mil lei.

 Axa prioritară 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro). 
- Domenul major de intervenţie 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Un singur proiect depus şi retras ulterior de aplicant.
- Domeniul major de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. In cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane lei). Au fost respinse 29 de proiecte în urma verificării conformităţii administrative, eligibilităţii şi evaluarii tehnice şi financiare, doi aplicanţi au renunţat la semnarea contractului, iar 23 de proiecte sunt în curs de contractare.

Axa prioritară 5- Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. Euro)
-  Domeniul major de intervenţie 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - Trei proiecte depuse, unul respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, în prezent cele două proiecte urmând a fi evaluate tehnic şi financiare. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate aproximativ 8,6 mil lei.
-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Treisprezece proiecte depuse până la termenul limită de 19.12.2008, din care nouă proiecte respinse şi patru în curs de evaluare, cu o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 28,7 mil lei.
-  Domeniul major de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Pentru acest domeniu alocarea financiar este distribuită la nivel naţional iar organismul intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Dezvoltare proiecte, monitorizare si evaluare POR : 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : oi@adrmuntenia.ro .