Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Situatie depunere proiecte Regio-7 iulie 2009

Până la data de 7 iulie  2009, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 155 proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).

Din cele 155 proiecte depuse, 50 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio şi care se află în diferite etape ale procesului de evaluare este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro). Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: "Centre urbane" au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana aflate în prezent în etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare componente ale PIDU-urilor .

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi-urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.
Din cele 28 de proiecte rămase, 10 proiecte sunt în rezervă, 3 sunt în curs de evaluare, 3 proiecte sunt în etape precontractuale iar pentru 12 s-au semnat contractele de finanţare.
Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are patru domenii majore de intervenţie:
- Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - alocare regionala 24,21 mil. Euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale - alocare regionala 13,88 mil. euro. Două proiecte depuse, unul respins şi unul  aflat in etapa de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 0,2 mil. euro.
- Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă - alocare regionala 13,88 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă - alocare regionala 34,46 mil. euro. Sunt: 26  proiecte depuse din care:  2 proiecte  aflate în faza de vizita la fata locului, 6 proiecte  aflate in etapa precontractuala de analiza a proiectului tehnic, 7 proiecte aflate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 1 proiect  respins în cadrul evaluarii tehnice si financiare şi 10 proiecte în curs de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 31,71 mil. euro.

 Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro). 
- Domenul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală- alocare regionala 38,27 mil. euro. Trei proiecte depuse - unul retras ulterior de aplicant, unul în curs de evaluare tehnică şi financiară şi unul urmând a fi evaluat tehnic şi financiar. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,05 mil. euro.
- Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi -alocare regionala 33,50 mil. euro . NICIUN PROIECT DEPUS.
- Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor- alocare regionala 28,47 mil. euro. În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului şi s-au semnat 21 de contracte de finanţare.

Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)
-  Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - alocare regionala 32,83 mil. euro. Sase proiecte depuse, unul respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, în prezent proiectele fiind unul în etapa precontractuala de analiza a proiectului tehnic, două în curs de evaluare tehnică şi financiară şi două în curs de evalaure a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 6,8 mil. euro.

-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - alocare regionala 46,96 mil. euro. Treisprezece proiecte depuse până la termenul limită de 19.12.2008, din care şapte proiecte respinse, unul în curs de evaluare tehnica şi financiară şi cinci în etapa precontractuală de analiză a PT-ului.  Proiectele aflate în evaluare au o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 10,78 mil. euro.

-  Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro. Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.