Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sfințirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, monument restaurat cu fonduri nerambursabile Regio

Duminică, 30 octombrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a participat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa, la sfințirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița. Înaltpreasfințitul Nifon, Arhiepiscop si Mitropolit al Târgoviștei a oficiat, alături de un sobor de preoți, slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, un monument de excepție restaurat recent cu sprijinul fondurilor europene și cofinanțare susținută de Consiliul Județean Dâmbovița. În semn de apreciere pentru sprijinul constant și consistent acordat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru finalizarea în bune condiții a proiectului Regio de restaurare, Înaltpreasfințitul Nifon, Arhiepiscop si Mitropolit, a conferit directorului general al ADR Sud-Muntenia Ordinul Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, ordin al Arhiepiscopiei Târgoviște.

Monumentul istoric aflat în patrimoniul cultural al României, a fost restaurat recent prin proiectul „Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sfântul Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională și internațională, prin restaurarea și introducerea acesteia în circuitul turistic, precum și consolidarea și modernizarea infrastructurilor conexe.

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile au fost efectuate lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare asupra structurii de rezistență, intervenții arhitecturale la interiorul și exteriorul bisericii. Pictura interioară și catapeteasma bisericii au fost restaurate integral. De asemenea, s-a realizat instalația termică și înlocuirea instalațiilor electrice interioare. Prin această investiție derulată cu fonduri nerambursabile europene prin POR 2014-2020, s-a urmărit facilitarea accesului public la informația turistică și creșterea atractivității și valorificarea monumentului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe” – Mănăstirea Viforâta, județul Dâmbovița, prin creșterea medie a numărului anual de vizitatori cu aproximativ 5%.

Durata de implementare a proiectului a fost de 89 luni, în perioada 1 iulie 2015 – 30 noiembrie 2022, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 8.628.327,28 lei, din care peste 6.5 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 1 milion de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 154.879,92 de lei este contribuția din UAT Comuna Aninoasa și Mănăstirea Viforâta, în calitate de beneficiari.

În cadrul priorității de investiții 5.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, s-au transmis 50 aplicații în valoare totală de 548,29 milioane de lei, ce au solicitat 530,7 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 389,81 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 371,57 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.174 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,59 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 975 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,57 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 8 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3.25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2.38 miliarde de lei. Pentru 180 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1.58 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1.36 miliarde de lei.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.