Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sfârșitul lunii martie, termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, reamintește celor interesați că, în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltarea locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”, modificat prin Ordinul MDLPA nr. 1827 din 16.12.2021, data și ora de închidere a depunerii de proiecte este 31.03.2022, ora 10:00.

Solicitanții eligibili de finanțare în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, trebuie să se încadreze în termenul limită pentru transmiterea cererilor de finanțare în sistemul electronic MySMIS, având în vedere că acest lucru se poate realiza doar după finalizarea întregului proces de verificare și selecție a fișelor de proiect și avizarea acestora de către Comitetul Comun de Selecție Restrâns.

Ghidul menționat poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.