Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sesiune de informare pentru beneficiarii Regio

În data de 6 octombrie 2011, ADR Sud Muntenia va începe runda de seminarii de informare dedicate beneficiarilor de fonduri Regio.

Primul seminar va avea loc în municipiul Călăraşi, la sediul ADR Sud Muntenia. Sesiunea de informare este finanţată prin Regio, Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, având ca scop diseminarea rezultatelor implementării Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între Organismul Intermediar şi beneficiarii de proiecte finanţate prin POR 2007 –2013 pentru prevenirea şi constatarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale (OUG nr. 66/29 iunie 2011), precum şi pentru informarea despre problemele întâlnite în derularea achiziţiilor publice. De asemenea va fi prezentată şi următoarea perioadă de programare 2014 – 2020.