Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sesiune de informare destinată parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia

În data de 16 noiembrie, la Călăraşi,  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, a organizat Sesiunea de informare destinată parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia. Evenimentul s-a desfăşurat începând cu ora 15:00 la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călăraşi. 

Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a prezenta parlamentarilor stadiul implementării Programului Operaţional Regional în judeţele regiunii Sud Muntenia, precum şi a rezultatelor proiectelor finanţate cu asistenţă nerambursabilă europeană. În acelaşi context, întâlnirea a constitui un bun prilej pentru a aborda tema privind procesul de planificare pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020). „Viitorul Plan de Dezvoltare Regională trebuie să fie rezultatul colaborării dintre Agenţie şi reprezentanţii tuturor instituţiilor şi organizaţiilor din regiunea Sud Muntenia. Este vital ca acest document strategic să corespundă în mod realist nevoilor comunităţii locale şi regionale, deoarece acesta va sta la baza distribuirii fondurilor europene în perioada 2014 - 2020”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

Sesiunea interactivă a antrenat participanţii într-o discuţie privind priorităţile de investiţii în regiunea Sud Muntenia şi corelarea nevoilor identificate cu obiectivele tematice atât de la nivel european, cât şi naţional.

Evenimentul, la care au participat aproximativ 20 de parlamentari, a fost organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, acesta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional în Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.