Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sesiune de informare cu mass-media regionala

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR), va organiza în data de 27 noiembrie 2009 un seminar de informare şi instruire dedicat reprezentanţilor mass-media din regiunea Sud Muntenia despre POR. La evenimentul ce va avea loc la Călăraşi, în sediul Călăraşi Business Center, sunt invitaţi să participe toţi reprezentanţii mass-media din cele şapte judeţe arondate regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.
Întâlnirea cu mass-media are ca scop asigurarea transparenţei cheltuirii fondurilor comunitare în regiunea Sud Muntenia şi promovarea impactului socio-economic al Regio - Programul Operaţional Regional. Regio este unul dintre programele cu finanţare europeană ce sprijină dezvoltarea României după aderarea la Uniunea Europeană. Bugetul total, de aproximativ 4,4 miliarde de euro, pentru perioada 2007 – 2013 va fi folosit pentru sprijinirea dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor ţării. 84% din buget reprezintă finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul provine din fonduri româneşti publice (14%) şi private (2%). Pentru regiunea Sud Muntenia sunt alocate fonduri de aproximativ 630 de milioane de euro. Distribuţia fondurilor se realizează pe axe prioritare, fiecare axă având alocat un anumit buget şi cuprinzând un număr de domenii majore de intervenţie ce urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare.
În cadrul acestui eveniment se vor prezenta situaţia actuală a proiectelor depuse în cadrul programului, precum şi priorităţile ADR Sud Muntenia în perioada următoare: stimularea depunerii de proiecte pe toate domeniile finanţabile prin program. Totodată se vor prezenta cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii în scopul pregătirii proiectelor pentru accesarea fondurilor şi informaţii practice privind: pregătirea de proiecte, evaluarea impactului asupra comunităţii, achiziţii publice, monitorizarea şi evaluarea proiectelor.