Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de promovare și prezentare a oportunităților proiectului „Start pentru afacerea ta! Regiunea Sud Muntenia”, organizat la Târgoviște!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a organizat miercuri, 18 aprilie, un nou seminar de promovare a programului de formare profesională antreprenorială și a posibilității de accesare a unei finanțări nerambursabile în valoare de maxim 40 de mii de euro pentru înființarea unei afaceri non-agricole, prin acest proiect.

Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din Târgoviște, fiind destinat unui număr de 25 de persoane fizice din județul Dâmbovița care doresc să înființeze o afacere în mediul urban, cu scopul creării de locuri de muncă.

Proiectul vizează măsuri concrete de dezvoltare a culturii antreprenoriale la nivelul regiunii noastre, de orientare a persoanelor cu potențial antreprenorial spre formare profesională, de îmbunătățire a abilităților antreprenoriale și sprijină demararea unor afaceri în domenii cu valoare adăugată ridicată, generatoare de noi locuri de muncă.

Acordarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – regiunea Sud Muntenia”, va conduce la diversificarea opțiunilor de activare a membrilor grupului țintă pe piața muncii, la dinamizarea și diversificarea activității economice la nivelul regiunii noastre, la sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local și la creșterea densității IMM-urilor, în vederea diminuării disparităților regionale actuale.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri. Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC. Pentru stimularea implicării grupului țintă, la finalul fiecărui curs va fi organizat un concurs în care vor fi acordate 3 premii în bani.

Totodată, după sesiunea de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale va fi lansată minim o competiție de planuri de afaceri, în cadrul căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri de afaceri, care vor beneficia de un ajutor de minimis în valoare de maxim 40.000 de euro, ce va permite grupului țintă să își pună în practică ideea de afacere.

Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor.

Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, care este liderul de proiect.

Detalii despre acest program, precum și despre proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Nr. crt. Județ Adresă birouri județene de recrutare Date de contact
Expert grup țintă
1 Călărași ADR SM - Călărași
Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun. Călărași, jud. Călărași
Andreea ROGOZEA
0728/026.720
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
2 Argeș ADR SM - Biroul Județean Argeș
Piața Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. Argeș
Larisa PETRE
Tel.: 0746/054.405
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
3 Giurgiu ADR SM - Biroul Județean Giurgiu
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Andreea DOGARU
0725/723.804
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
4 Dâmbovița ADR SM - Biroul Județean Dâmbovița
B-dul Independenței, nr. 1, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Mirabela ANCHIDIN
Tel.: 0722/111.744
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
5 Ialomița ADR SM - Biroul Județean Ialomița
Piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Florina RĂȘCANU
Tel.: 0725/723.805
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
6 Teleorman ADR SM - Biroul Județean Teleorman
Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. Teleorman
Mădălina GURUIANU
Tel.: 0347/101.000
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
7 Prahova ADR SM - Biroul Județean Prahova
Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova
Andrei DURAN
Tel.: 0723/905.612
E-mail: programe@adrmuntenia.ro