Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanțare europeană din administrația publică

În data de 30 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a inițiat o nouă acțiune cu scop instructiv destinată beneficiarilor de fonduri Regio din regiunea noastră, reprezentanți ai  administrațiilor publice locale.

În cadrul seminarului de instruire ce a avut loc la sediul central al Agenției, au fost date recomandări privind întocmirea materialelor de publicitate conform Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare și efectuarea de achiziții, în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, respectiv măsuri referitoare la procesul de monitorizare a proiectelor.

Evenimentul organizat de ADR Sud Muntenia prin intermediul Direcției Organism Intermediar POR a reunit beneficiarii de fonduri nerambursabile din Sud Muntenia care au valorificat oportunitățile de finanțare deschise în cadrul diferitelor axe prioritare aferente POR.  Astfel, s-au putut edifica aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa prioritară 5), precum și dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8), precum și îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10).

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneficiarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.