Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare privind oportunitățile de finanțare pentru dezvoltarea urbană durabilă

Astăzi, 15 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a organizat la sediul Consiliului Județean Prahova evenimentul informativ destinat reprezentanților municipiilor reședință de județ de la nivelul regiunii Sud - Muntenia, privind promovarea posibilităților de finanțare POR, aferente Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Întâlnirea de lucru a avut ca scop prezentarea stadiului de pregătire a cererilor de finanțare, identificarea, soluționarea problemelor întâmpinate în depunerea  proiectelor, urgentarea pregătirii și a depunerii cererilor de finanțare în cadrul Axei prioritare 4, având în vedere că termenul limită de depunere a aplicațiilor este 31 decembrie 2018.

Beneficiarii eligibili ai acestor apeluri de proiecte pot fi municipiile reședință de județ din regiunile mai puțin dezvoltate, precum și parteneriatele acestora cu unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din zona funcțională urbană (ZFU) sau cu alte instituţii publice.

Axa prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014 - 2020 include priorități de investiții (PI) aferente următoarelor Obiectivele tematice (OT), după cum urmează: OT 4 - economie cu emisii reduse de carbon – Prioritatea de investiții 4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor; OT 6 - conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor – Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării ; OT 9 – promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării – Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale și OT 10 - investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, respectiv 4.5 - Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.

Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul POR 2014 – 2020, regiunea Sud-Muntenia dispune de fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

Astfel, la nivelul regiunii noastre, în cadrul Axei prioritare 4, au fost depuse cinci proiecte ce au o valoare totală a fondurilor nerambursabile de peste 102 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.