Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare privind apelul POR 2014-2020 pentru întreprinderi inovative

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat joi, 23 iunie 2022, începând cu ora 11:00, un seminar de informare privind oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Axei prioritare 1 - „Promovarea transferului tehnologic”, Operațiunea 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării «Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate» în România”.

La evenimentul derulat online, prin intermediul platformei Zoom, au participat reprezentanți ai IMM-urilor interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, această linie de finanțare destinată mediului privat fiind ultima deschisă în cadrul POR 2014-2020. Reprezentanții ADR Sud Muntenia au prezentat în cadrul întâlnirii detalii despre apelul de proiecte, condițiile de eligibilitate și condițiile specifice privind finanțarea Regio, după care au răspuns întrebărilor venite din partea invitaților.

Beneficiarii eligibili care pot depune proiecte în acest apel sunt societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 sau o societate cooperativă, constituită în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. De asemenea, societatea/societatea cooperativă se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, aplicațiile pot fi transmise exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS 2014+ în perioada 27 iunie 2022, ora 12:0027 iulie 2022, ora 12:00. Alocarea totală a apelului, la nivel național, este de 10.697.059 Euro, regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia având disponibili 1.392.527 Euro, cursul valutar la care se calculează alocarea este cursul de schimb Inforeuro valabil în luna aprilie 2022, respectiv 1 Euro = 4,9477 Lei.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, pe principiul „primul venit primul servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. În funcție de numărul proiectelor depuse, respectiv de valoarea finanțărilor solicitate, raportată la alocarea financiară disponibilă, proiectele care nu se încadrează în 120% din alocare pot fi incluse în lista de rezervă, fără demararea/parcurgerea etapelor procesului de evaluare și selecție (verificarea conformității administrative și eligibilității, evaluarea tehnică și financiară).

Cererile de finanțare depuse în perioada menționată vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate cele care au obținut cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Proiectele care obțin mai puțin de 70 de puncte sunt respinse de la finanțare.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin ajutorul de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mică de 25.000 euro și mai mare de 200.000 euro. Valoarea nerambursabilă trebuie să fie în limita a 90% din valoarea eligibilă a cheltuielii.

Ghidul apelului nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, https://2014-2020.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, titlul „1.1 - Obiectivul specific 1.2”, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1764/Ghid-specific-POC.rar, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. De asemenea, în exercițiul financiar 2021-2027, ADR Sud Muntenia a fost desemnată Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167 sau e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.