Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare destinat potențialilor beneficiari de finanțare Regio privind sprijinirea comunităților defavorizate din mediul urban

În data de 28 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la Ploiești, în sala D 200 a Consiliului Județean Prahova, seminarul de informare privind promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă disponibile prin Programului Operațional Regional (Regio) 2014 – 2020, destinate implementării măsurilor integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune, din orașele sau municipiile cu peste 20. 000 de locuitori. Astfel, în cadrul evenimentului, tematica abordată a avut în vedere Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților publice locale/ membri/reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală (GAL) și ai întreprinderilor de economie socială de inserție care au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate și la condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții în conformitate cu strategiile de dezvoltare locală (SDL) selectate la nivel național de Comitetul comun de selecție. Astfel, SDL-urile selectate vor beneficia de finanțare atât prin Axa prioritară 9 din Regio, pentru investiții în infrastructură, cât și prin Axa prioritară 5 din Programul Operațional Capital Uman (POCU), pentru investiții în formare sau servicii.

Apelurile de proiecte lansate prin această axă prioritară sunt în conformitate cu Orientările pentru grupurile de acțiune locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC. Pentru regiunea Sud Muntenia, la nivel național au fost selectate SDL-urile din orașele/municipiile: Câmpulung, Târgoviște, Giurgiu, Slobozia, Câmpina, Ploiești și Turnu Măgurele. Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS, în cadrul apelului de proiecte pentru regiuni mai puțin dezvoltate (POR/2019/9/9.1/1/7regiuni) și al apelului destinat întreprinderilor de economie socială de inserție (POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi). Pentru primul apel de proiecte, aplicațiile pot fi depuse până la 31 decembrie, 2021, ora 10:00, în timp ce pentru cel de-al doilea apelul de proiecte, destinat întreprinderilor, termenul limită este 1 iunie 2020, ora 17:00.

În cadrul Axei prioritare 9, pot beneficia de finanțare administrațiile locale ale orașelor/municipiilor, în calitate de membre în grupul de acțiune locală din cadrul SDL-urilor selectate spre finanțare, parteneriatele încheiate între autorități locale, membre în grupul de acțiune locală din cadrul SDL-urilor avizate pentru finanțare, și furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, precum și furnizori publici și privați de servicii sociale, acreditați, de asemenea, conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, deținând competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.

Prin organizarea evenimentelor informative, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia realizează un proces intens de promovare a oportunităților de finanțare prin POR și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.