Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare destinat creșterii accesibilității serviciilor de sănătate și sociale, prin centrele comunitare integrate

În data de 24 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la sediul din Călărași, seminarul de informare privind promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă disponibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), pentru proiectele destinate dezvoltării serviciilor de asistență medicală comunitară.

În acest sens, tematica evenimentului a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.1.B – Centre comunitare integrate.

Participanții, reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și ai autorităților administrației publice, au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate și la condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru implementarea proiectelor de investiții destinate dezvoltării serviciilor de asistență medicală comunitară cu scopul de a identifica problemele medico-sociale, de a îmbunătăti indicatorii stării de sănătate, ai nivelului de trai al populației prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum și prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate, și de a spori totodată gradul de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Pentru acest apel necompetitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia are un buget de peste trei milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 10 mii de euro, respectiv de maximum 100 de mii de euro.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte se regăsesc pe lista celor 139 comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă, supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 la prezentul ghid). În acest context, la nivelul regiunii noastre pot depune cereri de finanțare 20 de centre aferente județelor Argeș (5), Călărași (3), Dâmbovița (2), Giurgiu (2) Ialomița (3), Prahova (2) și Teleorman (3).

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia promovează oportunitățile de finanțare prin Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.