Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Seminar de informare dedicat oportunităților de finanțare pentru asigurarea unui mediu familial de îngrijire a copiilor instituționalizați

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 21 februarie, începând cu ora 11:00, seminarul de informare privind promovarea oportunităților de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 C– „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii, Apel 2.

Evenimentul va avea loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, județul Călărași, și va avea ca scop prezentarea și analizarea criteriilor de eligibilitate pentru depunerea de aplicații în cadrul apelului de proiecte.

Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud Muntenia își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră, prin oferirea de informații importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.