Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor vizând infrastructura pentru persoanele cu dizabilități

În data de 20 februarie Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până în data de 20 aprilie 2018, ora 12:00.

Ghidul pentru Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități poate fi consultat pe pagina Agenției – www. regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203.