Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Se deschide un nou apel în cadrul Axei prioritare 4, pentru proiecte alternative

Vineri, 2 februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții municipiilor reședință de județ din regiunea noastră, pentru a analiza stadiul contractelor de lucrări şi servicii aferente investiţiilor propuse prin intermediul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

La acest eveniment, ce a avut loc la sediul Agenției din Călărași, au fost prezente din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Luminița Zezeanu, director general al Autorității de Management pentru POR, și Amalia Țiplic, manager public în cadrul Serviciului Evaluare și contractare proiecte – Direcția Generală POR, care au purtat discuții interactive cu reprezentanții municipiilor reședință de județ din Sud Muntenia privind stadiul de derulare a investițiilor propuse spre finanțare în cadrul Axei 4.

Cu această ocazie directorul general AM POR a anunțat că în luna martie va fi lansat suplimentar un apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 4, destinat exclusiv investițiilor demarate de către municipiile reședință de județ.

„Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, intenționează să deschidă un apel de proiecte alternative în cadrul Axei prioritare 4. Din acest motiv dorim să identificăm proiecte derulate de municipiile reședință de județ, care au contractele de lucrări sau contracte de echipamente sau achiziție de mijloace de transport semnate, care vor fi încă valabile la data depunerii cererilor de finanțare. Acestea vor fi condițiile de eligibilitate pentru noul apel de proiecte, pe care intenționăm să îl deschidem în luna martie și care va avea o alocare suplimentară față de cea existentă.

Scopul lansării acestui apel este de a oferi municipiilor reședință de județ posibilitatea de a finanța cu fonduri nerambursabile proiectele aflate în derulare și, totodată, de a crește gradul de absorbție în cadrul Programului Operațional Regional. Apelul va fi deschis pentru solicitanții eligibili timp de trei luni.”, a anunțat directorul general AM POR, Luminița Zezeanu.

Evenimentul de astăzi deschide seria de întâlniri interactive la nivel regional ale Autorității de Management pentru POR cu Unitățile Administrativ-Terioriale din cadrul municipiilor reședință de județ din țară.

În momentul de față, la nivelul regiunii Sud Muntenia se desfășoară procesul de selectare și prioritizare a fișelor de proiecte aferente priorităților de investiții ale Axei prioritară 4, realizat de către Autoriățile urbane, constituite la nivelul municipiilor reședință de județ.

Reamintim că prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul POR 2014 – 2020, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.