Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au modificat ghidurile specifice pentru apelul de proiecte aferente Axei prioritare 1

Vineri, 12 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a modificat ghidurile specifice pentru apelul de proiecte aferente Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general”, Operațiunea C – „Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT” și respectiv Operațiunea B – „Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Principalele rectificări vizează alocările bugetare regionale pentru apelurile de proiecte, conform Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional nr. 96/2018, astfel valoarea solicitată a proiectelor depuse la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare nu depășește alocarea regională actualizată pentru apelul închis POR/2017/1/1.1.C./1, pentru a se respecta tratamentul egal al solicitanților la finanțare.

Prin aceste modificări operate asupra Axei prioritare 1, regiunii Sud-Muntenia îi revin 5.63 milioane de euro în cadrul Priorității de investiții 1.1, Operațiuna C, respectiv 5,72 milioane de euro, Operațiunea B, bani alocați prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat. Detalii privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a ghidurilor, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.