Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au modificat ghidurile solicitantului privind infrastructura rutieră de importanță regională!

Joi, 9 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat modificarea ghidurilor solicitantului corespunzătoare Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1: „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” .

Modificările realizate de AMPOR au fost făcute în vederea aplicării unor prevederi ale OUG 114/2018, fiind avute în vedere apelurile de proiecte cu titlurile: POR 2016/6/6.1/1, POR 2016/6/6.1/2, POR/2017/6/6.1/SUERD/1, POR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, apel pentru regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Vest, POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, apel național pentru regiunile mai puțin dezvoltate, POR/2017/6/6.1/ITI/1 și POR 2018/6/6.1/3 București-Ilfov.

Ordinul de ministru prin care sunt modificate ghidurile solicitantului poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 6, accesând link-ul https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.