Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au lansat apelurile dedicate implementării în parteneriat a proiectelor de mobilitate urbană în orașe și municipii, altele decât municipiile reședință de județ

Marți, 19 februarie, a fost aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1107/18.02.2019 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Pot fi depuse în cadrul acestor apeluri proiecte pentru mobilitate urbană ce vor fi implementate în orașe și municipii, altele decât municipiile reședință de județ.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare şi de contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronica MySMIS, începând cu data de 28 februarie 2019, ora 12:00, până la data de 28 iunie 2019, ora 12:00.

Ghidul solicitantului și ordinul de aprobare pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 3, titlul 3.2 - parteneriat cu MDRAP, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1274/Ghid-3-2-in-parteneriat-MDRAP.rar, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.