Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-au închis apelurile de proiecte dedicate Miniserului Educației Naționale pentru finanțarea infrastructurii de învățământ

Luni, 25 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a anunțat închiderea apelurilor de proiecte pentru finanțarea infrastructurii de învățământ al cărui singur beneficiar este Ministerul Educației Naționale. Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 1173 din 20 februarie prin care s-a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru apelurile cu nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni, POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI.

La Secţiunea 2.2 „Perioada de depunere a proiectelor” data și ora de închidere a depunerii de proiecte s-a modificat, devenind „25.02.2019, ora 12.00”.

Ordinul MDRAP nr. 1173 din 20 februarie 2019 poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 10, titlul „Apel dedicat Autorităților Publice Centrale”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1282/ordin-1173-din-2019.pdf, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.