Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a semnat primul contract de finanțare aferent Axei prioritare 13 din Sud Muntenia!

În data de 12 noiembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, alături de Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia a semnat, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, primul contract de finanțare din regiunea Sud Muntenia depus spre finanțare în cadrul Axei prioritare 13.

Pentru proiectul „Centru Multifuncțional Educațional – Recreațional ZINO – Educație de la A la Z”, Primăria Orașului Sinaia beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Prin înființarea centrului multifuncțional, administrația orașului Sinaia își propune să contribuie la creșterea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate, precum și la diminuarea sărăciei, prin facilitarea accesului nediscriminatoriu al populației la servicii publice educațional-recreative. Astfel, vor fi finanțate lucrări ce vizează reabilitarea și extinderea unei clădiri ce va dobândi funcțiunea de centru multifuncțional educațional-recreativ, precum și revitalizarea și îmbunătățirea vecinătăților acestui edificiu, generându-se astfel un spațiu modern, stimulativ și incluziv. De asemenea, vor fi achiziționate echipamente tehnice de ultimă generație, astfel încât serviciile educative furnizate să atingă standarde înalte de eficiență și calitate. Nu în ultimul rând, persoanele cu dizabilități vor beneficia de zone pietonale adecvate, pentru a li se facilita accesul în incintă.  

Lucrările de amenajare a centrului multifuncțional au un buget estimat la o valoare totală de 22.454.779,95 lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat depășește 2,9 milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de aproape 450 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 64 de luni, începând cu 1 iulie 2017.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.176 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 304 aplicații, având o valoare solicitată de peste două miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 11 proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 13, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 158 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.