Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelurile POR destinate investițiilor privind regenerarea orașelor mici și mijlocii

Versiunea finală a „Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” din cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată ieri, 28 martie, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30 aprilie 2018, ora 12:00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până în data de 30 august 2018, ora 12:00.

Varianta finală a ghidului poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 13, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-13/static/1470, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.