Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat spre consultare Ghidul pentru proiectele destinate clădirilor rezidențiale prin instalarea de sisteme fotovoltaice – Prioritatea de investiții 3.1 A

Ieri, 22 august, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7-Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Aplicațiile ce pot fi depuse în cadrul acestui apel, de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, vor avea ca scop creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, prin instalarea sistemelor solare fotovoltaice, acțiunile specifice agreate vizând reducerea gazelor cu efect de seră.

Valoarea unui proiect este de minimum 1 milion de euro (valoare eligibilă) și maximum 50 milioane de euro (valoare totală), echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitantul eligibil pentru prezentul apel este reprezentat de Administrația Fondului pentru Mediu, iar beneficiarii finali ai intervenției sunt persoanele fizice din mediul urban şi rural, ale căror dosare sunt aprobate şi care încheie un contract, în vederea obținerii finanţării nerambursabile, cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Observații și propuneri pot fi transmise la adresa e-mail: regio@mdrap.ro până în data de 21 septembrie 2018.

Varianta draft a Ghidului specific este publicată pe site-ul nostru - https://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum și pe site-ul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.