Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Ghidul specific Priorității de Investiții 8.1.3.A - Persoane vârstnice, apelul 2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 31 iulie 2018 Ghidul specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

Acesta poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării Programului Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate şi socială, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203 sau de pe www.inforegio.ro.