Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public

În data de 8 ianuarie a fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/REGIUNI pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” - Operaţiunea 3.1.C - Iluminat public

Depunerea proiectelor va fi posibilă începând cu data de 18 februarie până în data de 18 august 2018.

Forma finală a Ghidului specific poate fi consultată pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198.