Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Ghidul specific pentru finanţarea ambulatoriilor, prin POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiții 8.1 A

Ieri, 11 aprilie, a fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea A – Ambulatorii.

Versiunea finală a ghidului conține informațiile necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 12 mai – 12 octombrie 2018, utilizând sistemul electronic MY SMIS.

Ghidul specific poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.