Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat Corrigendumul nr. 1 pentru proiectele nefinalizate privind strategiile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane

Luni, 15 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a modificat Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate.

Prin aceste modificări se are în vedere adaptarea unor cerinţe aferente documentaţiei tehnico-economică la specificul proiectelor nefinalizate, precum și includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată corespunzătoare cheltuielilor eligibile vizând achiziţia mijloacelor de transport public.

Detalii privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a ghidului, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.