Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a prelungit termenul de depunere pentru proiectele vizând reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ!

În data de 19 februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin ordin de ministru, a prelungit până în data de 8 mai, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată a ghidului, precum și Ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.