Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor de reabilitare termică a clădirilor publice – Prioritatea de investiții 3.1 B – SUERD

Ieri, 18 iulie, s-a modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri publice, apel dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările constau în prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu o lună, data de închidere a apelului fiind 19 august, ora 10:00. Restul condițiilor și prevederilor rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului modificat poate fi consultat pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.