Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte destinat parteneriatelor între IMM-uri și entitățile de inovare şi transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 aferent Priorității de investiții 1.1 - Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general, până la data de 25.08.2018, ora 10.00.

De asemenea, a fost modificat ghidul specific aferent acestui apel, iar printre modificări se numără clarificarea unor neconcordanţe în conţinutul ghidului cu privire la: acceptarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, în condițiile menționate deja în cadrul ghidului, conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, precum și solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

În plus, a fost modificată anexa cu domeniile de specializare inteligentă în conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile și a fost eliminată necesitatea prezentării dovezii asigurării cofinanțării la cheltuielile eligibile și neeligibile în etapa precontractuală.

În acest sens, a fost inclusă o prevedere legată de atenționarea potențialilor solicitanți cu privire la clasele CAEN în care se implementează un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizată de clasele respective nu trebuie să fie exclusă de domeniile menționate de regulamentul FEDR și de minimis aplicabil. În plus, a fost inclusă o atenționare adresată potențialilor aplicanți cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selecție și contractare prin raportare la prevederea existentă asupra menținerii criteriilor de eligibilitate.

Ghidul solicitantului modifcat, împreună cu versiunea consolidată la 22.06.2018 sunt publicate pe website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/753/ghid-1-1-C-22-06-2018.rar, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro..