Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Grila de verificare pentru apelurile de proiecte privind infrastructura de învățământ dedicate Autorităților publice centrale

Vineri, 5 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat modificarea, completarea și înlocuirea Grilei de evaluare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale.

Arhiva consolidată a Ghidului solicitantului pentru apelurile de proiecte privind infrastructura de învățământ dedicate Autorităților publice centrale poate fi consultată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe > Axa 10, titlul „Apel dedicat Autorităților Publice Centrale”, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/993/ghid-10-1-MEN-5-oct-2018.zip, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.