Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific privind iluminatul public (Prioritatea de investiții 3.1 C)

Astăzi, 13 august, s-a modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public.

Principalele revizuiri sunt următoarele:

  • prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până în data de 18 octombrie;
  • eliminarea obligativității prezentării Avizului Consiliului Concurenței;
  • actualizarea secţiunilor relevante din Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul nostru - https://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum și pe site-ul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.