Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 8.1 A - Ambulatorii

Vineri, 11 mai, s-a modificat „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.

Alocarea regională pentru Sud Muntenia este de 25,85 milioane de euro. Perioada de depunere a proiectelor este 21 mai – 21 octombrie 2018.

Ghidul actualizat, împreună cu Sinteza de modificări sunt disponibile pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.