Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific pentru apelurile de proiecte nefinalizate destinate UPU și Ambulatorii

Ieri, 13 august, s-a publicat Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apeluri PROIECTE NEFINALIZATE – UPU /CPU/AMBULATORII – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - coduri apeluri: POR/420/8 și POR/422/8.

Cele mai importante modificări vizează următoarele:

  • perioada de închidere a apelului, care are ca termen nou data de 7 septembrie;
  • valoarea minimă eligibilă va fi de 300 de mii de euro;
  • introducerea în categoria cheltuielilor eligibile achiziția de mijloace de transport - subcategoria 14  - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operatiunii;
  • pentru Operațiunea 8.2B – UPU/CPU - modificarea categoriei de acțiuni eligibile astfel: achiziţionare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura unitățile de primiri urgențe / compartimentele de primiri urgențe atat pentru structura existenta cat si pentru cea viitoare a acestora( inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU eg. Laboratorul de analize, Laboratorul de radiologie, imagisticA, ATI, bloc operator etc. în conformitate documentele structurii organizatorice ale unității sanitare, avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății).

Ghidul consolidat pentru cele două apeluri de proiecte, Ordinul nr. 5457/13.08.2018, precum și Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program / Axe / Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, și pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.