Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific al solicitantului vizând îmbunătățirea mediului urban!

Astăzi, 5 decembrie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice a modificat Ghidul specific al solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Priorității de investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării”, din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Forma consolidată a ghidului poate fi consultată pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea Program > Axe >Axa 4, link https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199  sau pe site-ul www.inforegio.ro.