Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului dedicat investițiilor pentru iluminat public – Prioritatea de investiții 3.1 C

Astăzi, 11 aprilie, s-a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Astfel, principalele modificări vizează:

  • clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate menționate la secțiunea 4.1;
  • modificarea termenului în situația în care nu există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare;
  • documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire, precum și pentru pentru cele care nu necesită obținerea AC;
  • introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public;
  • introducerea condițiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă.

Forma consolidată a Ghidului specific, împreună cu Ordinul MDRAP nr. 4496/11.04.2018 și Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-3/static/1198, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.