Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului privind regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane!

În data de 21 noiembrie, Ministerul Dezvoltării Regional și Administrației Publice prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, aferent Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Priorității de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”.

Ordinul de ministru, sinteza modificărilor, precum și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul www.inforegio.ro.