Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului privind apelul de proiecte dedicat ambulatoriilor!

Vineri, 19 octombrie, Autoritatea de Managementul pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 –„Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.

Principala modificare constă în prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până la data de 21 decembrie, ora 12:00. Condițiile și prevederile din Ghidul specific ce nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

Detalii privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a ghidului, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203 sau pe site-ul AM PORwww.inforegio.ro.