Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 10.1, apelul dedicat învățământului obligatoriu

Prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, s-a modificat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” – apel dedicat învățământului obligatoriu.

Conform Sintezei modificărilor pentru 10.1 B, a fost actualizată secțiunea 2.6 privind solicitanții eligibili din Capitolul 2 – Informații apel de proiecte. Astfel, principalele tipuri de aplicanți eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică. De asemenea, în ceea ce privește tipul de activități ce pot fi executate prin POR, a fost modificată secțiunea 4.1 – Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor din cadrul Capitolului 4 - Criterii de eligibilitate și selecție astfel: Nu sunt eligibile proiectele ce propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură. O altă noutate vizează Capitolul 5 – Completarea cererilor de finanțare, secțiunea 5.3, privind anexele ce trebuie depuse odată cu cererile de finanțare. Pe lângă documentele statutare ale solicitantului prevăzute ințial, vor fi prezentate documentele privind constituirea Consiliului Judeţean şi documentele privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean.

Atenţie!! Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte.

Ghidul specific aferent Priorității de investiții 10.1, Operațiunea B actualizat, împreună cu Ordinul nr. 1840 și Sinteza modificărilor pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 10 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205.