Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, astăzi, 5 iunie, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Principalele modificări au în vedere:

  • actualizarea secțiunii „Complementaritatea activităților şi caracterul integrat al cererilor de finanţare” din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1” şi a Anexei 4.1.5 – „Clauze contractuale specifice pentru O.S.4.1”;
  • corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a „Grila de analiză a conformității şi calității studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/2008”.

Forma consolidată a ghidului precum și Ordinul de Ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro