Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/4, privind revitalizarea și regenerarea urbană în municipiile reședință de județ

Miercuri, 20 iunie 2018, a fost modificat și completat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1. Astfel, principalele modificări prevăd: admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, posibilitatea încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă și UAT-ul municipiu (Modelul H), fără ca administrația bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului, precum și actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/551/ghid-4-2-din-20-06-2018.rar, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.