Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte destinat Priorității de investiții 4.2!

Joi, 22 august, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a modificat și completat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, nu vor fi finanțate proiectele de investiții pentru care execuția lucrărilor a fost inițiată înainte de efectuarea vizitei la fața locului din cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Ordinul de ministru poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul Autorității de Management pentru POR, www.inforegio.ro.