Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte privind infrastructura de inovare și transfer tehnologic!

Miercuri, 19 septembrie, prin Ordinul nr. 5342/20.07.2018 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, s-a aprobat modificarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic.

Cele mai importante modificări vizează:

a) Includerea drepturilor de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune pentru proiectele care nu includ lucrări de construire pentru care este necesară obținerea autorizației de construire în conformitate cu prevderile legale în vigoare;

b) Menționarea faptului că asigurarea contribuției financiare proprii a solicitantului și/sau liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectului trebuie făcută din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. În acest sens a fost actualizat și ghidul specific aplicabil. In acest sens, fiind corelate prevederile ghidului specific cu hotarârea CMPOR nr. 94/26.06.2018;

c) Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice calculate de la data primirii solicitantului a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice;

d) Extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare;

e) Clarificarea în cadrul declarației de angajament a situațiilor privind obținerea, transmiterea, menținerea autorizării provizorii/acreditării ca entitate de inovare și transfer tehnologic în conformiatte cu prevderile inițiale ale ghidului specific;

f) Actualizarea alocărilor regionale în cadrul apelului de proiecte, în conformitate cu hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018.

Mai multe detalii privind modificările aprobate prin ordin de ministru, precum și Ghidul solicitantului modificat, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau site-ul AM POR, www.inforegio.ro.