Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul general al solicitantului!

În data de 16 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020  din cadrul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice (MDRAP) a modificat, prin Ordinul de ministru cu numărul 2151/16.07.2019, „Modelul orientativ de contract de finanțare” (Anexa 10.8) din cadrul Ghidului general al solicitantului.

Modificările prevăzute în forma consolidată a ghidului se aplică pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare, precum și pentru proiectele aflate în contractare la nivelul MDRAP, doar în cazurile în care se solicită clarificări după intrarea în vigoare a ordinului de ministru.

Forma consolidată a ghidului, precum și ordinul de ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Ghidul general, accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.