Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat forma de contract din cadrul Ghidului general al solicitantului pentru proiectele nefinalizate din cadrul POR 2014 – 2020!

Miercuri, 28 noiembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice(MDRAP) prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a modificat clauzele specifice privind apelurile de proiecte nefinalizate aferente Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Prin această modificare se are în vedere clarificarea mecanismului de efectuare a plăților pentru beneficiarii contractelor de finanțare vizând proiectele nefinalizate. Astfel plățile pot fi realizate fie direct de către aceștia, prin reîntregirea sursei, fie de AMPOR/MDRAP, prin intermediul altor programe de finanțare (PNDL; POR 2007 – 2013, etc.).

Modificările operate asupra clauzelor specifice vizează următoarele priorități de investiții: 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, 4.1 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, 5.1 „ Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, 8.2 „Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” și 10.1 „Investițiile în educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”.

Totodată, Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, apel dedicat Ministerului Educației Naționale, Secțiunea 4.1 „Eligibilitatea solicitanților şi partenerilor”, punctul „Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire)” se modifică în vederea corelării cu ordinul MDRAP nr. 5525/28.08.2018.

Celelalte condiții și prevederi din ghidurile specifice rămân neschimbate.

Ordinul de ministru, precum și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea Program > Ghidul general, link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe site-ul www.inforegio.ro.