Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat forma de contract aferentă Ghidului general al solicitantului!

Luni, 26 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice a modificat forma de contract a Ghidului general al solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Astfel, se are în vedere clarificarea modalității de utilizare a formei de contract rezultate în urma aplicării prevederilor articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanța nr. 1 /2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea fondurilor europene, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile fiind suportată de la bugetul de stat.

Această modificare vizează exclusiv ghidurile solicitantului aferente următoarelor axe prioritare: Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritățile de investiții 3.1C – „Iluminat public” și 3.2 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, precum și Axa prioritară 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilității şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”.

Ordinul de ministru, precum și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea Program > Ghidul general, link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe site-ul www.inforegio.ro.