Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat forma contractului de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional

În data de 5 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a modificat forma de contract anexată Ghidului general al solicitantului, privind condițiile generale pentru accesarea fondurilor Regio.

Modificarea constă în actualizarea formei de contract în conformitate cu prevederile articolului unic, pct. 1 lit. o) al Ordonanței nr. 1, din 2 august 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, vizând gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.

Această actualizare se aplică, în principal, ghidurilor solicitantului aferente Obiectivelor specifice 3.2 - „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor” și 4.1 - „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, din cadrul POR 2014-2020, restul condițiilor și al prevederilor din Ghidul general rămânând neschimbate.

Forma de contract actualizată, precum și Ghidul general al solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Ghidul general, link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222, sau www.inforegio.ro.