Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane!

Joi, 30 august 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile din Programul Operațional Regional.

Principala modificare se referă la eliminarea condiției referitoare la „demararea lucrărilor” pentru fişele de proiecte nefinalizate din cadrul Obiectivului specific 4.1.

Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile este publicată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, pagina Program > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.