Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane - Axa 4

În data de 18 iunie s-a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”.

Principala modificare se referă la posibilitatea lansării de către Autorităţile Urbane a apelurilor de fişe pentru proiecte nefinalizate şi/sau în parteneriat cu M.D.R.A.P., în cadrul Obiectivului specific 4.1. al Axei prioritare 4.

Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile este publicat pe website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.